Vítejte na stránkach spolča těšínské mládeže!!!

Kdo jsme?

Skupina mladých lidí :). Naše pravidelná setkávání probíhají každý pátek po večerní mši sv. (18:30) na faře u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Náplň spolčí je různorodá a připravuje se mj. také podle období liturgického roku. Duchovní podporu a pomoc s vedením spolča nám poskytují otcové.

 

Co můžete v rámci „spolča“ zažít?

Život našeho společenství se skládá ze tří důležitých částí:

 

1. Společná setkání

Zažijete zde modlitbu, katechezi, sdílení ve skupinkách, hru, nebo třeba film. Jednou za čas navštíví naše spolčo i nějaký zajímavý host.  Jednotlivé aktivity se odehrávají v kostele, na faře, i v přilehlém okolí.

    

2. Společné akce

Dvakrát za rok se vydáváme na společnou víkendovku, která má za cíl prohloubit naše vzájemné vztahy i náš vztah k Pánu Bohu. Jako společenství jezdíváme také na mládežnické akce pořádané Diecézním střediskem pro mládež či děkanátními animátory.

 

3. Služba

Již tradičně pomáháme s chystáním vánočních stromů a betléma v našem kostele. Zapojujeme se do vedení adorací, modlitby sv. růžence a křížových cest.